Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2012

Σάββατο, 24 Μαρτίου 2012

Κυριακή, 18 Μαρτίου 2012

90's

1997


Πανοραμική 2010

Τετάρτη, 14 Μαρτίου 2012

Η πλατεία σε διάφορες φάσεις

ΠΡΙΝ..... (1986) και ΜΕΤΑ....... (2006)

ΠΛΑΤΕΙΑ 2006
ΞΑΝΑ Η ΠΛΑΤΕΙΑ

Τρίτη, 13 Μαρτίου 2012
Άποψη Προυσού 1998 Άγιος Νικόλαος (Λάσπη) Χριστούγεννα 199890's
Δεκέμβριος 1998
Χειμώνας 2012